Advies

Welke veranderingen zijn nodig om vitaliteit prioriteit te geven binnen je organisatie? Wij denken mee en geven advies om tot een goed plan te komen.

Vitaliteitsplan

Voor het opstellen van een vitaliteitsplan is een goede basis noodzakelijk. Wij houden daarbij rekening met bestaand beleid, huidige structuren en bedrijfscultuur. Binnen veel organisaties zijn er al eerste stappen genomen om het bedrijf ‘vitaler’ te maken

Werkwijze

Allereerst wordt samen met de directie gekeken naar de doelstellingen, budget, communicatie en timelines die wenselijk zijn. Vervolgens wordt een projectgroep gevormd, bestaande uit medewerkers van verschillende afdelingen, leidinggevende(n) en OR. De projectgroep vormt de verbindende schakel om draagvlak te creëren binnen de hele organisatie. In het vitaliteitsplan is aandacht voor de volgende onderdelen:

Psychisch welbevinden

Een positief werkklimaat creëren, welzijn bevorderen, energiebronnen faciliteren en eigen regie stimuleren.

Preventie

Risico’s (h)erkennen, taakeisen verlagen en/of compenseren met voldoende energiebronnen.

Ordenen/verzamelen

<pWerkstress (h)erkennen, herstel stimuleren, scheve verhouding tussen taakeisen.

Daarnaast worden de volgende onderwerpen door de projectgroep onderzocht

Naar aanleiding van de uitkomsten kunnen processen en middelen worden ingezet die medewerkers ondersteunen in het vitaler worden.

Persoonlijk plan

Om elke medewerker de kans te geven aan zijn persoonlijke vitaliteit te werken, is de OERsterk training ontwikkeld. Na afloop van de training maakt elke medewerker een persoonlijk plan om vitaler te worden. Dit plan kan een terugkerend onderwerp worden tijdens de jaarlijkse voortgangsgesprekken.

Trainingen

Onze trainingen zijn gebaseerd op het OERsterk concept van Richard de Leth. www.oersterk.nu 

Onze OERsterk training geeft medewerkers praktische tools om de vicieuze cirkel van een ongezonde leefstijl te doorbreken. Uitgangspunt hierbij is om medewerkers bewust te maken wat er nodig is voor meer vitaliteit en ze persoonlijke keuzes te laten maken om dit te bereiken. De kans op blijvend resultaat is dan vele malen groter.

De OERsterk training

In de training wordt ingezoomd op de 3 pijlers van onze gezondheid: voeding, beweging en ontspanning. Als deze in balans zijn voel je je vitaal en vol energie. Maar dat is niet eenvoudig in onze huidige maatschappij vol ongezonde verleidingen.
Door bewustwording van eigen ongezonde gewoonten en die te vervangen door haalbare alternatieven kan er al snel resultaat geboekt worden. Het opstellen van een persoonlijk plan is een praktische tool om ook op langere termijn de gezondere gewoontes vol te houden. Stimuleren en/of faciliteren van nieuwe gezonde gewoontes tijdens werktijd is hierbij een belangrijke succesfactor.

Invalshoeken

Elke organisatie heeft zijn eigen motivatie en invalshoeken om medewerkers te ondersteunen op gebied van gezonde leefstijl. Er is bijna altijd sprake van een domino-effect: als er ergens een steentje beweegt, zal het altijd weer andere steentjes in beweging brengen. Een integrale aanpak is daarom van groot belang, ongeacht welke invalshoek je kiest.

Wij bieden verschillende invalshoeken :

 

Na de training kunnen medewerkers aan de hand van hun persoonlijk leefstijlplan een (online) coachtraject volgen als extra ondersteuning.